Thư pháp Xuân Đào

thu phap Xuan dao

…Vẫn còn xanh những câu thơ
mà sao mùa vàng trên lá?
vẫn còn bàn tay nắng hạ
mà sao tình đã heo may?

Phạm Ngọc

Advertisements

Thư pháp Quảng Nhật

thuphapquangnhat.jpg

Thư pháp Chính Văn

thuphapchinhvan.jpg

Không đề – thư pháp Văn Tấn Phước

thu-pham-van-tan-phuockhong_dde_pn.jpg

Huế buồn – thư pháp Văn Tấn Phước

thu-pham-van-tan-phuochue-buon_pn.jpg