Nhạc video

Chiều hoa tím – thơ Phạm Ngọc / nhạc Nguyễn Quang Nhàn – Chu Thanh Nhàn trình bày

Khúc mùa đông – thơ Phạm Ngọc / nhạc Nguyễn Quang Nhàn – Bảo Yến trình bày

Những ngày tháng không tên – thơ Phạm Ngọc / nhạc Trang Thanh Trúc – Thiên Kim & Kenny Thái trình bày

Bài tháng Giêng cho một mùa trăng – thơ Phạm Ngọc / nhạc Vĩnh Điện – Hoàng Quân trình bày

Vọng khúc – thơ Phạm Ngọc / nhạc Nguyễn Tất Vịnh – Bảo Yến trình bày

Hà Nội những ngày mưa – thơ Phạm Ngọc / nhạc Hoàng Mỵ – Diệu Hiền trình bày

Cho những ngày mưa xa – thơ Phạm Ngọc / nhạc Hoàng Mỵ – Chu Thanh Nhàn trình bày


Chút nắng lung linh – thơ Phạm Ngọc / nhạc Hoàng Mỵ – Thúy Hằng trình bày


Không còn của riêng nhau – thơ Phạm Ngọc / Nhạc Vĩnh Điện – Hương Giang trình bày

Tình bỗng khói sương – thơ Phạm Ngọc / Nhạc Phạm Anh Dũng – Bảo Yến trình bày

Houston một ngày mùa Đông – thơ Phạm Ngọc / Nhạc Võ Tá Hân – Quang Minh trình bày

Nắng ngày xưa – thơ Phạm Ngọc / Nhạc Hoàng Khai Nhan – Hạnh Nguyên trình bày

Quỳnh Lan – thơ Phạm Ngọc / Nhạc Phạm Anh Dũng – Qùynh Lan trình bày

Mưa Cali nhớ Thành Nội – Thơ Phạm Ngọc / Nhạc Võ Tá Hân – Vân Khánh trình bày