Mơ hồ

Bỗng nhớ em một ngày đông
ở một nơi tuyết chẳng rơi chỉ muôn trùng gió lộng
mơ hồ gió – mơ hồ anh
trong từng điệp khúc xanh có cành hoa linh lan lấp lánh

Vẫn những giấc mơ mầu trắng
trong kinh điển tình yêu hôm qua
hàng ngàn câu thơ chỉ vang lời khô hạn
trong ngôn ngữ tình hôm nay
âm vọng buồn rơi vaò khoảng trống hư không

Lại một bắt đầu
cuộc kiếm tìm trong mơ hồ nỗi nhớ
khi em không còn hiện hữu

chậu cúc vàng đã buông mình rũ chết
đợi mùa về gieo hạt phục sinh

Tháng Giêng trong anh
là ngày gió hát khúc ca em
từng lời vô vọng
Tháng giêng trong anh
mơ hồ
từng khoảnh khắc không nhau…

Phạm Ngọc
16012005

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: