Lẻ loi

Em bỏ đi từ muôn kiếp trước
tôi vẫn tìm em muôn kiếp sau
thề hẹn ngàn năm không giữ được
thì tiếc thương gì câu nhớ nhau

Đã tập quen em ngày xa vắng
đã gạ nỗi buồn mai sẽ vui
đã nhắc cơn mưa rồi sẽ nắng
đã biết chung tình với lẻ loi

Bài thơ có viết mà không gửi
ngôn ngữ bây giờ ai hiểu đâu
đòi lại ngày xưa thì quá muộn
canh cánh bên người trăm nỗi đau

Cứ đi đừng nói lời tiễn biệt
mưa vẫn giăng đầy khi nắng phai
lặng im đi nhé ngày đã hết
tôi sẽ quay về đợi sớm mai …

Phạm Ngọc
20052005

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: